Straw Art of Hungary / Szalmafonás

top: The Hungarian Crown; Chandelier; Wreath; 2nd row: Karola with her the Hungarian crest; Szukits Éva with her straw flowers; 3rd row: Flowers; Merry-go-round; Karola at work; bottom: Miscellaneous straw creations

Straw art of Hungary / Szalmafonás

Karolina Tima Szabo 

During my childhood, we spent many hours sitting on the grass by the Tapolca River.  An elderly woman from the town – we called her Auntie Kántor – often sat with us.  She taught us to make bracelets, head decorations, and rings out of reed (or rush) and daisies, while she told us fairy tales. 

I did not think at the time that many years later I would get to know a lady folk artist who creates masterpieces out of straw from the life-giving wheat.  Her name is Szabó Karola; she was born in Veszprém County, just as I was. She studied to be a nursery school teacher, and she taught until her retirement.  During her teaching days, she had made puppets and scenery for her puppet shows.  She is actually a certified puppet maker and teacher.

She has a native creative talent and love of folk art is in her blood and heart.  In her younger years, she learned the art of making straw objects from her parents and the town’s elderly, creating bread baskets, and bushel baskets in all different sizes.  

Many-many years later, she met Szabó Sándorné, a folk artist in Debrecen, who aroused in her an interest in folk art, mainly straw weaving.  She also attended straw art courses in Törökszentmiklós.  As she says in her biographical note, “It was only later on that I became engaged in this craft more deeply.  For years I taught myself, perfecting the art and skill of this craft, and to this day I aim to improve myself further.  In my work, I combine folk art with applied arts to achieve the perfect result both aesthetically and functionally...“

Karola’s daughter, Szukits Éva inherited the love of folk art from her mother.  According to Karola, every room in Éva’s house is a showcase of straw art.  In the Dunántúl  area, only the two of them are straw artists;  there maybe a few more in the Tiszántúl area. 

They are both members of different folk art clubs or associations, and attend crafts shows and fairs.  Karola’s pieces have been exhibited in Hungary as well as abroad.  She represented Hungary in Switzerland, Germany, Poland, Romania, Russia, the Netherlands, Austria and Canada; in Algeria, she represented Europe.  During these exhibits she also demonstrated the techniques of straw weaving.  She met 40 straw artists in Aarau, Switzerland and taught them the newest techniques of the art.

Again, from her bio: “For the past 20 years, I have been passing on my expertise to anyone interested, in various settings, such as colleges, courses approved by the National Qualifications Register, handicraft camps, assorted schools and community centers.”

I would have thought that it would be difficult to obtain straw, since wheat harvesting nowadays is done by machines, and the straw comes out broken and damaged.  But Karola has found a way around that: she gets her material from Transylvania.  If she needs the ear of wheat also, she will personally cut the wheat.

She uses glue, and sews the pieces together.  Sometimes she will use wire to be able to bend the straw, and to help keep its shape.  

Of all her work that I have seen, my favorite is the Hungarian crown, but hers is the coat of arms.  One of her beautiful pieces reminds me of a chandelier.  She told me that many visitors have their own interpretation of it: the twelve months of the year, or the twelve disciples of Jesus.  She makes door decorations, wall art, jewelry, wreaths, flowers, hair ornaments, jewelry boxes, and many other unique pieces.  Her life definitely isn’t boring; one masterpiece after another is formed by her hands.

Her ready-made pieces can be purchased, but she also takes orders. She has received many certificates and awards, including the "Masterwork in Handicraft" diploma and “the Audience Award” at the National Agriculture and Food Exhibition.

We are extremely thankful to Szabó Karola for the work she is doing for preserving and cultivating our folk heritage.

More photos can be found in the Gallery.


Szalmafonás

Szabó Tima Karolina

Visszaemlékszem gyermekkoromra, amikor ϋltϋnk a fűben a Tapolca patak partján.  Volt ott velϋnk egy idős asszony, akit „Kántor ángyom”-nak szólítottunk.  Ő tanított bennünket csuvitból¹, szalmából, margarétából gyűrűt, karkötőt és fejdíszeket készíteni, miközben meséket mondott nekϋnk.

Akkor még nem sejtettem, hogy valamikor megismerkedem egy népművésszel, aki az életet adó búza szárából, a szalmából mester műveket alkot.

Szabó Karolának hívják őt, földinek tartom; Veszprém megyei szϋletésű, mint én magam.  Karola óvónőnek tanult, és nyugdíjas koráig az is volt.  Gyermekekkel foglalkozva, bábukat és diszleteket tervezett és készített bábszíni előadásaihoz.  Talán onnan ered, hogy a fejében megszületett elképzeléseit megvalósította életének későbbi szakaszán, szalmából.  Világos, hogy ehhez vele szϋletett tehetsége van, és a népművészet iránti szeretete és annak megőrzése a lelkében és szívében van.  Könnyű megállapítani abból, ahogy lelkesen beszél a munkájáról, és ahogy a szebbnél szebb munkadarabokat látjuk.

Már fiatal korában megtanulta, “elleste” szülőfalujában, Kapolcson, a véka, és a szakajtó² készítés technikáját a szϋleitől és a falu időseitől.  De Karola nem állt meg ott. Évekkel azután Debrecenben találkozott Szabó Sándorné szalmafonó művésszel, ami felújította benne a népművészet iránti érdeklődését.

Törökszentmiklóson táborokba ment megtanulni a szalmafonás alapját; később magától fejlesztette tudását, és gyakorolta annak technikáját. Nyugdíjas évei nem unalmasak, egyik mestermű a másik után szϋletik meg keze alatt.  

Leánya, Szukits Éva is egyϋtt tanult Karolával.  Dunántúlon ők ketten folytatják a szalmafonást, a Tiszántúlon van még néhány mester.  Éva ugyancsak beleszeretett a szalmafonásba, Édesanyja szerint a házának minden szobájában  találhatók szalmából készített darabok.

Kϋlönböző népművészeti egyesϋletekhez tartoznak; alkotásaikat kiállításokra viszik.  Némely helyen zsűrizik a munkájukat.  Karola tanítja a fiatalokat is, úgy Magyarországon mint külföldön; a győri tanítóképzőben, és tanfolyamokon más megyékben is.  Utaznak kϋlföldre is: Karola Magyarországot képviselte Svájcban, Németországban, Lengyelországban, Olaszországban, Romániában, Ausztriában, Oroszországban, Kanadában; Algírban pedig Europát.  Ezeken a helyeken nem csak kiállította a műveit, hanem a technikáját is bemutatta. Aarauban, Svájcban 40 svájci szalmafonóval ismerkedett meg és ismertette a szalmafonás új technikáját.

Én azt gondoltam, hogy az anyag beszerzése nehézségekbe ϋtközik, mivel a mostani aratások géppel történnek, és a szalma megtörve jön ki a gépből.  Karola talált más megoldást: Erdélyből viszi a búza szalmát.  Ha szϋksége van a búzafejre és kalászra is, ő maga vágja azt le.

A darabok összeállítását varrással, ragasztással csinálja.  Ha szϋkséges, drót segítségével biztosítja, hogy a szalmát hajlítani lehessen, és hogy a formáját megtartsa.

Amikor kérdeztem Karolát melyik a kedvenc darabja, a magyar címert nevezte meg.  Én magam a koronának adnám az első díjat.  Az egyik csodálatosan szép darabjában –  ami engem csillárra emlékeztet – a látogatók mind mást látnak; az év 12 hónapját, mások Jézus 12 tanítványát.  Ajtó díszeket, koszorúkat, fali díszeket, ékszereket, virágokat, hajdíszeket, dobozokat és még más egyedi darabokat is készít.  

Karola megrendelésre is készít, és a készen lévő csodás mesterművei megvásárolhatók.

Munkájáért több díjat, oklevelet és kitüntetést kapott, többek közt a Magyar Kultúra Napja alkalmából Népi Szalmafonó Művész oklevelet, és az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon az OMÉK Közönségdíját kapta.

Hálásak vagyunk és köszönjϋk Karolának, hogy a magyar népművészetet ápolja, folytatja, és megőrzi gyermekeinknek.

További képek találhatók a Galériában

¹ kákához hasonló vízinövény
² kenyér kelesztésekor használt kosár féle szerkezet, szalmából és fűzfa ágából készϋl

Karolina Tima Szabo is a retired Systems Analyst of the Connecticut Post newspaper and is Webmaster of Magyar News Online.  She is the proud grandmother of two.