Mátyást királlyá választják

Lengyel Dénes, Bencédi Székely István, Thuróczi János krónikája alapján

Amikor László király meghalt, erősen megijedtek azok az urak, akik Hunyadi László halálát okozták.  Hogyne ijedtek volna meg, amikor Szilágyi Mihály nagy hadsereggel közeledett Buda felé.

Pedig Szilágyi Mihályt nem a bosszúállás szándéka vezette, ő ennél többre vágyott: a trónt akarta megszerezni unokaöccsének, Hunyadi Mátyásnak.

Amikor Szilágyi Mihály a fegyveres sokasággal Pest városába érkezett, az isteni akarat csodálatos jeleket mutatott. Az első éjszakán, abban a hideg télben minden csillag fényesen ragyogott az égen, a Duna vize pedig olyan erősen befagyott, hogy a jég hátán úgy járhattak, mint a sík mezőn. 

Reszkettek is az urak a budai várban, mert Pest felől minden baj nélkül fel lehetett vonulni a várba.  Ha most Szilágyi Mihály bosszút forral, vége az életüknek...

De Szilágyi Mihály megüzente az uraknak, hogy nem áll bosszút Hunyadi László haláláért.

Ekkor az urak felbátorodtak, levonultak Pest városába, hogy  a király megválasztásáról tárgyaljanak.  Ott sokat tárgyalni nem kellett, mert a köznemesség sokasága, negyvenezer ember állott a Duna jegén, és mind Hunyadi Mátyást éltette.  A gyerekek pedig ezt a dalt énekelték a pesti utcákon:

                                      Mátyást mostan választotta

                                      Mind ez ország királyságra,

                                      Mert őt Isten adta nekünk

                                      Mennyországból oltalmunkra.

Ezen a napon is csoda történt: a választás híre még ki sem szivárgott, de a pesti nagytemplomban már felhangzott a hálaadó ének. 

Amikor aztán az egész nép megtudta, hogy Mátyás lett a király, mindenki nagy örömmel ujjongott.  Minden templomban meghúzták a harangokat, harsogtak a kürtök, szóltak a sípok, és olyan nagy hangon énekelt mindenki, hogy megtelt azzal a levegőég.

A választás éjszakáját annyi máglyarakás világította meg, hogy az emberek azt hitték, a csillagok szálltak le az égboltról.  Soha még királyválasztás ennyi örömmel, ennyi dicsőséggel nem történt.

De nem csak Magyarországon örültek ennek a választásnak!  Erdélyben még sokkal nagyobb volt az öröm, mert a Hunyadiak onnan származtak, s maga Mátyás Kolozsvár városában született.

Ezért aztán Szilágyi Mihály, aki az egész választást rendezte, a választás után levelet küldött az erdélyi rendeknek.  Azt írta a levelében:

„Ti láttátok a fenséges Mátyás urat, amikor született, szemetek előtt nevelkedett, ezért magatokénak nevezhetitek.  Nyissátok meg hát a vigasság forrásait, örvendjetek, vigadjatok, és adjatok hálát a jóságos Istennek azért a boldogságért, amelyben a magyar nemzet részesült.”

Örült egész Magyarország, vele örvendezett szép Erdélyország, amiért törökverő Hunyadi János fiát, az ifjú Mátyást királlyá választották.

 

(Forrás: Ezer Esztendő:

Millenniumi Olvasókönyv)

 

(Stay tuned for the next instalment on Mátyás’ life.)