Welcome Visitor
Sun, Jul 12, 2020
104 members currently online.

Anyák napja

Természetesen nem véletlen, hogy Anyák napja abban a hónapban van, melyet általában az év legszebb hónapjának tartunk – legalább is a föld északi felén. Amikor a föld és a természet már felébredt a téli dermedtségből; a feltámadás tavasz ünnepe is mögöttünk van már, de a száraz, forró nyár még semmit sem fakíthatott az éppen csak új életre kelt természet üdeségén, frisseségén.

Május az erőre kapó, diadalmas, új élet ideje – jelképe, és ezért ünnepeljük Anyák napját egy májúsi vasárnapon.

Mert élet és szeretet valahogyan rokon fogalmak; egyik sem létezhetik a másik nélkül. A szerelem, a szeretet késztet arra, hogy új élettel gazdagítsuk Isten teremtett világát, az élet pedig az egyetlen lehetőság a szeretet beteljesülésére.

Valaki abban foglalta össze az anyák szerepére vonatkozó gondolatait, hogy ez a szó „édesanya” csupán egy másik kifejezési forma a szeretetre. De a két szó lényegében, tartalmilag azonos fogalmat takar.

Úgy érzem, szeretetünknek és megbecsülésünknek egyaránt méltó kifejezésére lesz, ha Anyák napján ezzel a gondolattal üdvözöljük az Édesanyákat köszönetként mindenért.

                                                                                                                               Magyar Ismertető                                                                                                                                                           1978 május

Palócz Endre was an Accountant, the Father of our Associate Webmaster Zsuzsa Lengyel. 


Printer-friendly format